CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS BÌNH HƯNG HÒA

Có 18 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông Tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpvà bổ nhiệm, xếp lương GVTHCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-gvthcs_42202110.pdf
03/2021/TT-BGDĐTVăn BảnQuản trị viên04-02-2021
2 Về thu sử dụng học phí, thu khác năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: van_ban_ve_thu_su_dung_hoc_phi_thu_khac_nam_hoc_2020-2021_271020208.pdf
1887/GDĐTVăn Bảnadmin27-10-2020
3 Thông Tư 26 về đánh giá xếp loại học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc_271020208.pdf
26/2020/TT-BGDĐTVăn Bảnadmin04-09-2020
4 Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduvanphongattachments20208file202008060737552752qdsigned68202010_68202014.pdf
2752/QĐ/UBNDVăn Bảnadmin06-08-2020
5 Quy chế tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_tiep_cong_dan_6-2020_2620207.doc
File thứ 2: noi_quy_tiep_cong_dan_2620207.docx
File thứ 3: quyet_dinh_va_quy_che_tiep_cong_dan_2620207.doc
113 /QĐ-THCS BHHVăn Bảnadmin02-06-2020
6 Về hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_tu_van_phhs_255202015.docx
817/GDĐTVăn Bảnadmin25-05-2020
7 Về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_tuyen_sinh_10_20-21_255202015.docx
820/GDĐTVăn Bảnadmin25-05-2020
8 Về hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_xet_tnthcs_255202015.docx
819/GDĐT-THCSVăn Bảnadmin25-05-2020
9 Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 749-ke_hoach_trong_cay_doi_doi_nho_on_bac_ho_nam_2020_185202022.pdf
749/KH-GDĐTVăn Bản 18-05-2020
10 Xét thăng hạng cdnn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1730_so_noi_vu_ve_xet_thang_hang_cdnn_175202011.pdf
1730/SNV-CCVCVăn Bảnadmin17-05-2020
11 Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 734-11052020174356_125202017.pdf
734/GDĐT-YTVăn Bảnadmin12-05-2020
12 Về hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng đại trà năm 2020 cho CBQL và giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_730_cua_pgd_ve_hd_boi_duong_nam_2020_125202017.doc
730/GDĐTVăn Bảnadmin12-05-2020
13 Tổng hợp đánh giá an toàn trong phòng tránh dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 733-11052020174334_125202017.pdf
733/GDĐT-YTVăn Bảnadmin12-05-2020
14 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_30-2020-nd-cp_ngay_05_thang_03_nam_2020_75202022.pdf
30/2020/NĐ-CP Văn Bảnadmin07-05-2020
15 Thông tư số 01/2020/TT-BNV về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_01-2020-tt-bnv_ngay_16_thang_04_nam_2020_75202022.pdf
01/2020/TT-BNVVăn Bảnadmin07-05-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích