Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 25/5/2020
Lượt đọc: 194

Về hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Số/Ký hiệu: 817/GDĐT
Ngày ban hành: 22/5/2020
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký: Trần Minh Kha
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: huong_dan_tu_van_phhs_255202015.docx
Nội dung:

164