Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 12/5/2020
Lượt đọc: 70

Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Số/Ký hiệu: 734/GDĐT-YT
Ngày ban hành: 11/5/2020
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Cao Thanh Tuyền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 734-11052020174356_125202017.pdf
Nội dung:

88