10/47, Quốc lộ 1A, KP3, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
THCS Bình Hưng Hòa

Địa chỉ: 10/47, Quốc lộ 1A, KP3, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Điện thoại: 0837650727